EL väg i Lund fick besök

I går så var det dax för padel igen. Vad har det med elväg att göra tro? Jo, då måste man ta stockholmsledan ner mot stan för att komma till Viktoriastadions padelbanor och då måste man rulla förbi bussvägen med ElOnRoad vägbanan.

Detta är en av 4 installationer i Sverige där man utvärderar automatisk laddning direkt från vägbanan. Just denna installation är utvecklat av Lundabon, Dan Zethraeus, som en prövningssträck för Lunds stadsbussar och har nu legat på plats ett år. Vägen fick besök i dagarna av infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokrat.

Tomas har nu tittar över anläggningarna i Rosersberg, Visby och Tullinge. 4 olika typer av el-laddvägar som utvärderas för framtida stordrift. Testbäddarna bygger på olika tekniker och just denna i Lund kan ladda buss, samtidigt som den har koll på identiteten och kan då debitera rätt fordon och ladda ytterligare fordon efter (= kort laddområde som följer respektive fordon).

Montering av ElOnRoad i Lund på Stockholmsleden utanför Kemicentrum

Regeringen satsar stort på framtida infrastruktur. Detta är en del som skulle kunna slå igenom. Satsningen på eldrift av båtar är redan idag stort. Jag satt tillsammans med en gentleman på tåget upp till Uppsala hösten 2018 då jag var påväg för att köpa Vitnos. Hans arbete bestod i att ansvara för alla elbåtar som finns i svenska vägnätet.

Han överraskade mig med att trafikverket konverterar sina färjor till el i stor skala.

Ett av Sveriges klimatmål är att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, exklusive luftfart, med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Klimatpåverkan från transporter ska minska genom insatser på tre områden: Transporteffektivt samhälle, Hållbara förnybara drivmedel och elektrifiering, respektive Energieffektiva fordon och fartyg. Uppdraget till Sjöfartsverket och Kustbevakningen är en del i detta arbete.

Staten ska vara ett föredöme i den omställning som hela transportsektorn måste göra. Därför är uppdraget en viktig del i regeringens arbete med att utveckla hållbara transporter, säger Tomas Eneroth.

Målet är att alla statliga fartyg ska var fossilfria till år 2045, men förutsättningarna är osäkra. Strategi och åtgärder till 2045 beror på vilka åtgärder som väljs fram till år 2030.

– Det sker en snabb utveckling inte minst när det gäller elektrifiering, men även vad gäller biodrivmedel. Det är även sannolikt att servicegrad och användandet av de statliga fartygen kommer att förändras, bland annat på grund av digitaliseringen, säger Petter Åsman.

Trafikverket föreslår att ägare till statliga fartyg får i uppdrag att göra en detaljerad handlingsplan utifrån strategin. För att förenkla omställningen framhåller Trafikverket att det är även viktigt med energieffektivisering. Den omfattar allt från byggande till hur fartygen körs.

I förra veckan, 15:e oktober 2020, bildade regeringen en elektrifieringskommission med Tomas Eneroth som ordförande. Målet är att alla trafikslag skall gå på EL!

Elektrifieringskommissionen ska påskynda elektrifieringen
Elektrifieringskommissionen ska vara ett rådgivande organ för löpande utbyte av erfarenheter mellan regering och företrädare för exempelvis näringsliv, intresseorganisationer, forskningsinstitut, universitet och högskolor, kommuner och regioner.

Inom ramen för uppdraget ska kommissionen:

 • I samråd med berörda aktörer, exempelvis transportköpare, transportföretag, fordonsindustrin, batteriindustrin, aktörer på elmarknaden, intresseorganisationer, kommuner, regioner och statliga myndigheter, identifiera åtgärder som de kan vidta för att takten i elektrifieringen på transportområdet ska öka. Analysen ska innefatta person- och godstransporter inom samtliga trafikslag.
 • Tillsammans med näringslivet och berörda aktörer skyndsamt ta fram en handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige. Handlingsplanen ska peka ut den övergripande inriktningen för hur samhället gemensamt ställer om transporterna till eldrift genom att tydliggöra ansvarsfördelning och redovisa åtaganden från berörda aktörer.
 • Särskilt fokusera på hur tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena, inklusive eventuella angränsande områden, på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan elektrifieras i en nära framtid, exempelvis i så kallade regionala elektrifieringspiloter som har fokus på statisk laddinfrastruktur.
 • Särskilt belysa elvägars funktion och betydelse i omställningen till eldrivna transporter.
  Belysa finansieringsfrågor och möjliga affärsmodeller avseende elektrifiering inom samtliga trafikslag.
  Belysa frågor om miljöeffekter i bred bemärkelse avseende elektrifiering inom samtliga trafikslag.
 • Belysa hur el vid behov snabbt kan dras fram till elväg och laddinfrastruktur för snabbladdning, samt uppskattade kostnader för detta vid olika ambitionsnivåer.
 • Belysa hur elektrifiering via vätgasdrift kan medverka till att uppnå en omställning till elektrifiering av transportsektorn.
 • Belysa effekter på elförsörjningen av att transportsystemet ställer om till eldrift.
 • Genomlysa andra möjligheter till elektrifiering inom transportområdet.

I uppdraget ingår även att analysera och beakta hur digitalisering, uppkoppling och innovativa lösningar ytterligare kan påskynda och effektivisera elektrifieringen inom transportområdet.

Kommissionen ska i sitt arbete ha ett trafikslagsövergripande perspektiv och beakta vikten av hög energieffektivitet i hela transportsystemet.

Åtgärder kopplade till viktiga godsstråk samt åtgärder som främjar samordnade godstransporter, intermodalitet och överflyttning till järnväg och sjöfart bör prioriteras.

Elektrifieringskommissionen kommer särskilt att fokusera på hur regionala godstransporter, de statliga vägarna, för industrin viktiga stråk och transporter i bygg- och anläggningsprojekt kan elektrifieras.

Info från regeringen, trafikverket , hydro och sydsvenskan.

Jag ser fram emot utvecklingen för el i trafiken! Lycka till ElOnRoad i Lund!

[Gilla] och [Dela] så fler kan ta del av vår info!

TJT värvningsprogram

Köp ny bil via referral-kod:
https://www.tesla.com/sv_SE/referral/mikael58514

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: